Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Plessia M. Mularska spółka jawnaz siedzibą w Jankowicach, ul. Borowikowa 3a/1, 43-215 Jankowice , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000492566, NIP 5482210306, REGON 072291955, świadcząca usługi drogą elektroniczną przy wykorzystaniu strony internetowej https:// konopnaclinica.pl/, e-mail: info@konopnaclinica.pl oraz tel. 508600100 lub 519541234

2. W przypadku skorzystania dostępnego na naszej stronie internetowej kwestionariusza osobowego lub w przypadku rezerwacji terminu wizyty za pomocą kontaktu telefonicznego, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail, zbieramy następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,

c) numer telefonu,

d) numer PESEL,

e) adres e-mail,

f) opis dolegliwości,

g) informacja o chorobach przewlekłych,

h) informacje o przyjmowanych lekach i suplementach,

i) informacje o toczącym się postępowaniu karnym związanego z posiadaniem lub zażywaniem substancji odurzających,

j) zaświadczenia od specjalistów, badania laboratotyjne i obrazowe,

k) preferowane godziny kontaktu,

3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie bądź przetwarzanie może uniemożliwić świadczenie oferowanych usług.

4. Powierzone dane osobowe przetwarzamy w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi wizyty – do czasu wykonania umowy,

b) prowadzenia profilaktyki zdrowotnej – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych lub okres wymagany przepisami prawa. W zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

c) udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych lub okres wymagany przepisami prawa. W zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

d) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej (w tym m.in. rezerwacja wizyt, przypomnienie o terminie wizyty) – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych lub okres wymagany przepisami prawa. W zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

e) zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (wystawianie zaświadczeń, zwolnień lekarskich itp.) – przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych lub okres wymagany przepisami prawa. W zakresie danych stanowiących dokumentację medyczną przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

f) realizacji obowiązków podatkowych, w tym wystawianie faktur – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dane ostatni raz przetworzono.

g) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia sporu.

5. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla celów i przez okres określony w punkcie 4 powyżej lub do momentu cofnięcia zgody, która może być w każdym momencie odwołana.

6. Dane osobowe udostępnione są przez nas podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności lekarzom udzielającym świadczeń medycznych, podmiotowi prowadzącemu księgowość oraz prowadzącemu stronę internetową oraz obsługująca pocztę e-mail. W miarę potrzeby realizacji poszczególnych z ww. celów przetwarzania danych osobowych, mogą być one przekazane również kancelariom prawnym.

7. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

8. Każdemu użytkownikowi strony internetowej przysługują następujące prawa:

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie,

• prawo dostępu do swoich danych osobowych,

• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

• prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym,

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

• prawo wniesienia skargi do organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Złożenie żądania, wynikające z art. 16 – 21 RODO, może się odbyć za pośrednictwem jednej ze wskazanych dróg komunikacji: a) w sposób tradycyjny – wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego/ złożenie osobiste, pisma / wniosku, podpisanego własnoręcznie, na adres: ul. Borowikowa 3a/1, 43-215 Jankowice

b) w sposób elektroniczny – wysyłka informacji na adres e-mail: info@konopnaclinica.pl

10. Strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google

12. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

13. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. Operator strony internetowej informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

14. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 styczeń2023 r.